Olet täällä

Päävalikko

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden hammashuolto

Kuva lapsipotilaasta hammaslääkärillä
Lasta odottavat perheet

Lasta odottavilla perheillä on mahdollisuus maksuttomaan suun terveysneuvontakäyntiin, johon heidät ohjataan neuvolasta. Käynnin aikana keskustellaan suun ja hampaiden terveyttä edistävistä ja ylläpitävistä tavoista. Odotusaika on otollinen hetki saada tietoa tulevan lapsen terveyden ylläpidosta. Hyvällä suun ja hampaiden omahoidolla turvataan lapsen ja vanhempien suun ja hampaiden terveys. Käynti ei siis sisällä yksilöllistä suun terveystarkastusta, joka on maksullinen toimenpide. Suun ja hampaiden hoito on maksullista.

Suuhygienistit käyvät kertomassa suun terveydestä myös odottavien perheiden perhevalmennuksessa.

 

Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset ovat 1-, 3- ja 5-vuotiaina. Lapsen huoltajat varaavat itse lapsen määräaikaistarkastusajan joko hammashoitajalle tai suuhygienistille. Ajan voi varata kaksi viikkoa ennen lapsen syntymäkuukautta tai kaksi viikkoa syntymäkuukauden jälkeen, yhteensä kahden kuukauden ajan.

Huoltajat voivat varata alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset hammashuollon verkkoasioinnissa (https://www.vaasa.fi/palvelut/hammashuolto) huoltajan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Määräaikaistarkastusajan voi varata myös hammashuollon ajanvarauksesta p. 06 325 2202.

 

Koululaiset

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin kotiin lähetettävällä kutsulla seuraavasti:

  • 1. luokan syksy (hammaslääkäri)
  • 3. luokan kevät (hammaslääkäri)
  • 5. luokan syksy (suuhygienisti)
  • 8. luokan kevät (hammaslääkäri)

Tarvittaessa koululainen kutsutaan hammashuollon käynneille myös muina aikoina.

Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa, joten suun ja hampaiden hoito järjestetään yleensä koulupäivän aikana. Erityisesti alaluokilla olevien koululaisten huoltajien toivotaan tulevan mukaan tarkastuskäynnille. Näin lapsen suun terveyteen liittyvät asiat tulevat esille myös vanhemmille. Pyydämme huomioimaan, että hammashoitolassa menee tarkastuskäynnin yhteydessä aikaa, koska koululaiset tulevat tarkastuskäynnille ryhmissä.

Lasten huoltajat ovat vastuussa lapsensa hammashoitolakäyntien matkoista. On tärkeää, että huoltajat ottavat huomioon myös liikenneturvallisuuden, jos lapsi tulee hammashoitolaan yksin.

Alaikäisten poisjäännin selvittäminen

Jos lapsi ei saavu hammashuollon tarkastukseen, otetaan yhteys kotiin. Yhteydenotossa selvitetään poisjäännin syy.

Jos alaikäisellä lapsella on toistuvia poisjääntejä hammashoidosta, tämä voidaan katsoa lapsen hoidon laiminlyönniksi. Valtioneuvoston asetuksen (6.4.2011/338) mukaan hoitavalla ammattihenkilöllä on velvollisuus ilmoittaa asiasta eteenpäin viranomaisille.

 

Opiskelijat

Opiskelijalle järjestään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija itse varaa ajan suun terveystarkastukseen.

II asteen (ammattikoulu/lukio) ensimmäisen vuoden vaasalaiset opiskelijat kutsutaan suun terveystarkastukseen. Muissa oppilaitoksissa opiskelevien tai välivuotta viettävien tulee varata aika itse. Kaikki Vaasassa opiskelevat opiskelijat voivat varata ajan suun terveystarkastukseen. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee todistaa opiskeluoikeutensa Vaasan alueella olevaan oppilaitokseen voimassa olevalla opiskelijakortilla.

Suun terveystarkastuksesta ja hoitotoimenpiteistä peritään asetuksen mukaiset maksut, siitä päivästä lähtien, kun opiskelija täyttää 18 vuotta.