Olet täällä

Päävalikko

Oikomishammashoito

Kuva oikomishoitotilanteesta
Lasten ja nuorten purentaa seurataan säännöllisesti suun terveystarkastuksien ja hammashoidon yhteydessä. Perushoidon hammaslääkärit ohjaavat oikomishoitoa tarvitsevat lapset ja nuoret erikoishammaslääkärin vastaanotolle.

Päätös oikomishoidosta tehdään erikoishammaslääkärikäynnin yhteydessä, jonka jälkeen oikomishoitoa tarvitseva potilas asetetaan oikomishoitojonoon. Erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen Suomessa käytössä olevan 10-portaisen asteikon perusteella. Tällä hetkellä Vaasassa hoidetaan ne potilaat, joille purentavirheestä on odotettavissa toiminnallista haittaa.

Oikomishoidon toteutumisen edellytyksinä ovat hyvä suun terveys ja hyvä suuhygienia. Huoltajien tulee valvoa lapsen oikomishoito-ohjeiden noudattamista ja oikomislaitteiden käyttöä sekä niiden puhdistamista.

Havaitut laiminlyönnit voivat aiheuttaa hoito-oikeuden menetyksen oikomishoidon osalta.

Oikomishoidon jono

Tällä hetkellä oikomishoitojono on pitkä, noin neljä vuotta. Oikomishoidon ruuhkautunut tilanne on tiedossa Vaasan kaupungin hammashuollossa.

- Toimintamallin muutos tilanteen parantamiseksi on tehty. Työnjakoa on muutettu ja enemmän työvoimaa on siirretty oikomishoitoa tekemään. Potilaat kutsutaan jonosta järjestyksessä, kertoo vs. johtava ylihammaslääkäri Hanna Kangasmaa muutoksista.